Sashimi

Sashimi

Serveres med ris

S1. Laks (6 stk.)

 

Kr. 89,-

S2. Hvisfisk (6 stk.)

 

Kr. 89,-

S3. Tun (6 stk.)

 

Kr. 92,-

S4. Sashimi mix med 3 (12 stk.)

 

Kr. 169,-